Ny barnapp som startup

Smarta, roliga och underhållande appar för barn har blivit en het trend på senare tid. Surfplattan är i många hushåll ett normalt inslag i vardagen både när det gäller lek och lärande.

Inom startupvärlden är just app-projekt ett populärt område och att rikta produkten mot den yngre målgruppen lockar många. Kombinationen läromedel med lek är helt enkelt ett gångbart koncept. Vilka saker är viktiga att tänka på när du drar igång den här sortens startup? I den här artikeln ger vi dig bra tips att ta del av under vägens gång.

Vad är en startupverksamhet?

Det kanske första vi bör göra i detta sammanhang är att definiera vad en startup egentligen innebär. Idag talas det i bred jargong om startups, inte minst när det gäller apputveckling. I det stora hela handlar det om ett nystartat företag som fokuserar på att utveckla en färdig produkt av en idé på en tämligen kort tid. Inom appvärlden är det här ett vanligt fenomen och processen från idéstadiet till en fungerande app är snabb.

Om du sitter på en appidé gäller det att strukturera dina tankar till en mer reell affärsplan. Utifrån den kan du sedan tillsammans med ett komplett team ta idén från punkt A till punkt B. För rätt kompetens kommer du att behöva för att garantera en effektiv utveckling av din app och affärsidé. Ett tips är att ansluta dig till moderna kompetensnätverk likt https://theplace.se/ där du kan hitta optimala medarbetare. När det gäller ny teknik är det viktigt att ha rätt person till rätt jobb samtidigt som samarbetsvilja och engagemang ska vara centralt. Det vill säga att hitta en bra balans i startupteamet.

Det finns mycket information att hämta kring startups på nätet och faktum är att Sverige är högt rankat när det gäller nystartade teknologiföretag.

Din målgrupp – barnen

Att dagens unga och barn i allt högre grad tidigt använder surfplattor och appar är ett faktum. Det finns sedan juli 2019 med i förskolans läroplan att den digitala kompetensen ska ges förutsättningar till utveckling. Det vill säga att digitala verktyg ska användas av barn inte bara på fritiden utan även i skolan för att stimulera lärande.

Att snöa in sig på teknik, konkurrens och siffror är lätt hänt när ett nytt projekt drar igång. I det här fallet är det dock särskilt viktigt att inte släppa fokus på din målgrupp. Din appidé är först och främst riktad till barn och därför bör du även utgå från den bestämda målgruppen. Det kan till exempel vara en bra idé att låta barn testa produkten under vägens gång. Att låta vuxna ge feedback på spelupplevelse eller svårigheter är inte optimalt om syftet är att skapa en användbar och funktionell barnapp. Du kan med fördel arrangera mindre fokusgrupper bestående av barn i olika åldrar som får testa produkten. Det är förmodligen det mest effektiva medlet på alla plan – såväl kostnadsmässigt som tidsmässigt.

Avslutningsvis vill vi nämna vikten av att lansera din app vid rätt tidpunkt. IT-legenden Steve Jobs är en bra inspirationskälla för att väcka intresse för den nya appen!

delirium